Kajakoversigt /Pagajoversigt

Oversigt over kajakker i Horsens Kajakklub

 

Klik her for at se: Oversigten over kajakker i HKK.

Klik her for at se: Oversigten over pagajer i HKK.