Stævnedeltagelse - tilmeldingsgebyr

12. maj 2018 13:22 , af Pia Jørgensen

For god ordens skyld skal følgende genopfriskes - da der jo løbende kommer nye stævnedeltagere:

Klubben betaler stævnedeltagelse (dog ikke til TDG).

I forbindelse med Havneræs-stævnerne, betaler vi først tilmeldingsgebyr på selve dagen, så der risikerer vi ikke at betale for flere end de, der deltager. Ved alle andre stævner er tilmelding og betaling foretaget forud for stævnet.

Derfor - hvis du, ved disse stævner, melder fra efter tilmeldingsfristen er overskredet, skal du selv betale. Ellers hænger klubben på udgiften. Melder du til for sent - og der bliver tale om en eftertilmelding, skal du selv betale det ekstra beløb, en eftertilmelding koster (altså differencen mellem tilmeldingsgebyr og eftertilmeldingsgebyr).

 

Mange ro-hilsener
På bestyrelsens vegne
Pia Jørgensen