Kontingentsatser for Horsens Kajakklub:

Årligt kontingent: (for 2022)


Seniorer: 1.500,00
Juniorer: 1.100,00
Passive: 100,00


Begynderkursus: 1.800,00
Kontingent resten af sæsonen 1.200,00


Regler for adgang til Horsens Kajakklub
Låsesystemet til Horsens Kajakklub er elektronisk.


Der udleveres låsebrik, mod depositum (200,00), til frigivne medlemmer.


Ved udlevering af låsebrik, forpligter du dig til at:
Udvise yderste påpasselighed med låsebrikken.
Kun at anvende låsebrikken til det, den er beregnet til.
Låsebrikken er personlig, og må ikke udlånes til andre.
Omgående at meddele eventuelt tab af låsebrik.
Ved kontingentrestance vil låsebrikken blive deaktiveret og der opkræves kr. 100,- for genaktivering.
Låsebrikken skal på forlangende tilbageleveres til bestyrelsen.

Depositum udgør 200,00 kr. Ved bortkomst af låsebrikken, mistes depositummet.


Ny låsebrik udleveres mod betaling af nyt depositum.
Brik afleveres ved udmeldelse. Retten til tilbagebetaling af nøgledepositum forældes efter 3 måneder for udmeldelse.

Bemærk - medlemmer, som har private kajakker i containerne betaler desuden kr. 100,- i depositum for nøgle til containerne.
Klubbens kontonr. er: Konto nr.: 7245 1317670