Frivillighed

Klubben er 100% drevet af frivillige kræfter. Derfor er det vigtigt, at du som medlem støtter op efter evne. Det kan være som en del af et udvalg, eller ved at hjælpe på åbent hus dage, husdag eller til andre arrangementer. Er du i tvivl om, hvor klubben har behov for hjælp, så grib fat i et bestyrelsesmedlem. Du behøver ikke vente til generalforsamlingen med at melde dig.
Der er udpeget to frivilligkoordinatorer i klubben - du kan her læse mere om baggrunden for at introducere frivilligkoordinatorer og om, hvordan de ser på frivillighed og hvordan de kan hjælpe dig med at byde ind:

I efteråret 2023 deltog Kim Nørgaard Nielsen og undertegnede i et kursus i DGI regi omkring ”Frivillighed”.

Vi arbejdede bl.a. med følgende punkter:

Hvordan rekrutterer vi frivillige fremover? Hvordan holder vi på dem, vi allerede har? Hvordan organiserer vi frivillighedsarbejdet på den bedste måde?

Vi har lært, at det er en forudsætning:

  • at vi skaber en attraktiv og frivilligvenlig forening
  • at vi spotter og dyrker små og store succeser
  • at nuværende frivillige fungerer som udstillingsvindue for nye frivillige
  • at vi arbejder for at få en stærk frivillig identitet (hvordan bliver det sejt, fedt, eksklusivt at være en del af vores frivillige selskab)

I HKK er vi begunstiget af at have rigtig mange frivillige – både det man kalder ”kernefrivillige” (bestyrelse, udvalg, instruktører, trænere) men også rigtig mange frivillige, som på ad hoc basis yder en kæmpe indsats.  Så det er ikke pga mangel på frivillige, at vi nu indfører begrebet ”Frivilligkoordinator”, men mere som en fundering af, hvad vi reelt går og laver.

Den primære opgave for en frivilligkoordinator er at understøtte og bidrage til de frivilliges hverdag i foreningen, samt udvikle fællesskabet og forholdene for de frivillige.

Frivilligkoordinatorerne skal i samarbejde med bestyrelsen sikre, at foreningens formål afspejler sig i alle opgaver, der udføres af frivillige, at de frivillige er klædt på til at varetage opgaverne.

Til opgaven som frivilligkoordinatorer har vi udpeget Rikke og Mogens, som her præsenterer sig selv:

 

Rikke Højgaard – startede i HKK i 2021.

Medlem af Aktivitetsudvalget.

Jeg blev grebet af den fantastiske klubånd med masser af fællesskab og sammenhold.

Det betød meget for mig, at jeg startede sammen med to andre og at vi hurtigt blev en håndfuld personer, der lavede roaftaler med hinanden. Stille og roligt blev vi integreret i en klub, som er virkelig åben overfor nye medlemmer. Der blev spurgt ind til, hvem vi var. Givet gode råd om vind og vindretning og vindstyrke. Vi blev taget med på vandet til de steder, vi ikke havde været før, givet gode råd til udstyr – need to have / nice to have. Opfordret til at deltage i klubaften tirsdag samt fællesroning søndag kl. 9.

Pludselig var det forår igen og det var nu os, der blev spurgt, om vil ville hjælpe på begynderholdene.

Nu er der gået tre sæsoner og vi er tre af de oprindelige 16 fra mandagsholdet 2021, som er involveret i bestyrelse og udvalg.

Hvad giver det mig at være frivillig i HKK?

  • Jeg knus-elsker fællesskabet på tværs af alder, jobs, kajakerfaring mm.
  • Jeg føler, jeg har medindflydelse i det, der bliver arrangeret i klubben.
  • Jeg pakker altid min taske med glæde, når jeg skal hen og dyrke motion.
  • Jeg føler, jeg kan spørge hvem som helst, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, både i forhold til roning og arrangementer.
  • Jeg lærer flere at kende, fordi jeg sidder i udvalg og pludselig er det mig, der får nogle af spørgsmålene.
  • Det er trygt at være i udvalg i en forening med mange, der har mange års erfaring i netop vores kajakklub.

Verdens bedste kajakklub ….. eller i hvert fald Danmarks bedste kajakklub.

Jeg er kommet for at blive.

/Rikke Højgaard, tlf.: 61780291

 

Mogens Christensen – startede i HKK i 2019

Jeg var frivillig allerede det første år, på Åbent Hus dagen. Siden er jeg blevet instruktør og har fornøjelsen af de nye roere hvert år.

At være frivillig i HKK er en gave. Kom med alt hvad du har – og du vil få så meget tilbage.

Man kan være frivillig i HKK på mange måder. Ikke alle kan være lige aktive, men vi har brug for alle gode kræfter.

Hvis du kunne have lyst til at være frivillig, så kom og få en snak.

Vi har brug for alle.

HUSK - HKK ER VORES KLUB

 

/Mogens Christensen, tlf.: 22813980

 

Går du med tanker om at blive frivillig i HKK, så hold dig ikke tilbage – og husk du kan spørge Rikke og Mogens til råds, men naturligvis også alle andre, der er frivillige i klubben.

/Pia Jørgensen
April 2024