Bygholm Sø - Husregler

Husregler for brug af Roklubbens bådehus ved Bygholm Sø

 

  1. Færdsel i og omkring bådehus og søen skal ske på en god og fornuftig måde med respekt for Roklubbens- og Bygholm Lystfisker- og Bådejerforenings (BLB) medlemmer, for Roklubbens bådehus samt for naturen.
  2. Det skal ske registrering på rokortet, når man ror på Bygholm Sø. Registrering må først ske, efter kajak er lagt frem. Dvs. enten via Rokort på mobiltelefon eller efterfølgende i klubben.
  3. Nøglen til bådehuset skal altid lægges på plads i nøgleskabet, både inden man ror ud og efter endt rotur. Nøglen må ikke medbringes på søen.
  4. Det påhviler enhver, som benytter kajakkerne ved søen, at efterlade bådehuset i pæn og ryddelig stand samt sørge for at rengøre bad og toilet efter brug.
  5. Svømmeveste og pagajer må ikke opbevares i bådehuset, men skal medbringes hver gang, kajakkerne benyttes. Der er dog et antal pagajer til rådighed ved søen.
  6. Opbevaring af værdigenstande i bådehuset under roning er på eget ansvar.
  7. Bortkommet klubmateriel skal erstattes. Skader på eller bortkommet klubmateriel skal straks meldes til formand for Materiale- og Udstyrsudvalget.
  8. Det påhviler Horsens Kajakklubs medlemmer at holde sig orienteret om aktiviteter, der afholdes af Roklubben samt Bygholm Lystfisker- og Bådejerforening (BLB). Når disse klubber har aktiviteter på Bygholm Sø, må Horsens Kajakklubs medlemmer ikke ro på søen.

Adgang til nøgleboks

Ønsker du at ro i en af kajakkerne, som ligger i Roklubbens Hus ved Bygholm Sø, skal du have oplyst koden til nøgleboksen.
Oplysning herom fås hos bestyrelsen.

Kajakker ved søen

Der ligger 8 kajakker ved søen:

Turkajak:

2 x Coast Fighter #211 + #212

Turkajak, hurtig:

1 x Alito #333 (til let roer)
1 x Escape Neumann #318
1 x Escape Kirton #327

Overgangskajak – smal turkajak:

1 x ZedTec TCR  #412

Kapkajakker 

1 x Vajda Fusion 2 #432  til roere over 80 kg.
1 x Accelero L  #411 til roere under 80 kg.

Husk du kan altid transportere en kajak fra klubben til Bygholm Sø og retur, såfremt du ønsker at ro på Bygholm Sø. Traileren skal i givet fald bookes.

Hvor må du ro

Som billedet viser, må du ro så langt som til Søvej - dvs. kun i det blå område.