Klik her for at se den endelige hjælperplan med angivelse af mødetidspunkter for hhv.

 

 

Der afholdes møde i klubben mandag den 13. juni kl. 19.00 for hjælpere. Og for de, der har en opgave, som kræver nærmere instruks, er der briefing møde med DKF fredag den 17. juni kl. 19.00 i Skovhytten.

 

Der er yderligere kommentarer til opgaverne her:

 

P-vagter:
fredag aften fra 18.00-20.00 og lørdag morgen fra 07.00 til 10.00
skal sørge for trailerparkering ved side af Skovhytten
Hjælpe trailere på plads og holde opsyn, i det givne tidsrum.
 

Måldommer (Assist):
Der er DKF officials til at tage tid
En nummerspotter:
1 stk lørdag (gerne 2), gerne 1 mere søndag formiddag
Notere rækkefølge på både på et forud klargjort skema, kendes fra f.eks. havneræs.
Altså de 4 første både kommer i mål i rækkefølgen, eksempel: 14, 89, 11, 47
1: 14
2: 89
3: 11
4: 47
 
Derudover vil det være fint med en der kan styre kameraet (kan være en af to spottere), når der bliver brug for målfoto (dette er meget sjældent i maratonløb, men det kunne ske)
 
Udslusning/ Bådkontrol:
Begge dele hele søndagen, bådkontrol hele lørdag
Kan være flere forskellige, men da der er ved siden af hinanden, kan begge opgaver udføres af samme
Der skal kontrolleres for vest og nummer, samt kontrollere vægt af både efterfølgende.
Man vil blive instrueret i det.
 
Generelt:
Alle der har meldt ind, bedes gennemgå planen og registrere, hvor de er anført.
Der er møde mandag den 13. juni, hvor mere info gives.
Bemærk, at enkelte også opfordres til deltagelse i DKFs briefing om fredagen i Skovhytten ved søen.
 
Enhver tvivl på dagen, kontakt da stævnelederen Kenneth Kjer Bergenhagen, 5192 8763
 

 

Vi håber meget på, at pladserne bliver besat, så vi kan få den del af arrangementet til at gå op i en højere enhed. Det kræver en stor indsats, men jo flere vi er om arbejdet, des mindre bliver byrden på den enkelte. Samtidig bliver det garanteret en rigtig god oplevelse at være en del af DM stævnet. Det bliver en begivenhed, vi alle har været fælles om.

 

Så lad os sammen gøre hvad vi kan, for at arrangementet bliver en succes og en god oplevelse for deltagerne.