Hvordan er vi forsikret i Horsens Kajakklub?

 

Som medlem af Dansk Kano & Kajakforbund er vi omfattet af DIF’ s fælles forsikringsordning.
Det er en forsikring tegnet ved TRYG og den dækker de fleste forhold i vores klub, se ”Fælles forsikringer” herunder.
Men der er også ting, som ikke er dækket under fælles forsikringen, hvorfor vi har tegnet en ekstra erhvervsforsikring, som supplerer med dækning af vores løsøre ved:

 • Brand
 • Tyveri
 • Vand og stormskader
 • Maskiner og IT udstyr
 • Transport af kajakker på klubbens trailere


Forsikringen er ligeledes tegnet ved TRYG og dækker alle klubbens kajakker og udstyr, samt private kajakker og udstyr i tilfælde af, at din private forsikring ikke dækker.

Forsikringen dækker også de kajakker og det udstyr, vi har liggende ved Bygholm Sø.

Da vi har en del transport af vores kajakker til stævner mv. har vi en transportforsikring, således at de transporterede kajakker og udstyr er dækket i tilfælde af en transportskade /ulykke.

Fælles forsikringer


Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DG I) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI , automatisk er dækket af.

De 5 forsikringer er:

 • En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
 • En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
 • Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
 • En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
 • En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Det afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

Klik på nedenstående link, hvis du vil vide mere om de enkelte forsikringer:

 • Ansvar
 • Arbejdsskade
 • Psykologisk krisehjælp
 • Idrætsrejse
 • Retshjælp

Hvad skal du gøre hvis der sker en skade?
Har du en skade som hører under vores forsikring, skal du kontakte formanden/kassereren, som så vil videreformidle kontakten til forsikringsselskabet TRYG eller DKF.

Henter billeder...