Kørsel

HKK's regler vedr. kørsel til stævner og lignende

Gældende pr. 1. januar 2018.

 

Samkørsel

Ved samkørsel afregnes pris med chaufføren og hver især betaler sin del.

Derudover betales kr. 10,- pr. kajak på trailer til den, der trækker trailer. 

 

Kørsel betalt af klubben

Klubben dækker økonomisk for kørsel i forbindelse med:

  • Ungdomsstævner (gælder kun kørsel med kajaktrailer)
  • Øvrig klubrelateret kørsel, som på forhånd er aftalt med et bestyrelsesmedlem

 

Satser

Kørsel betalt af klubben godtgøres med:

  • 2 kr. pr. kørt km. i bil og
  • ekstra 10 kr. pr. kajak på trailer.

Ved stævner øst for Storebælt dækkes broafgiften af klubben.