Kørsel

Bestemmelse om kørselsgodtgørelse

 

Gældende pr. 1. januar 2018:

Kørsel til stævner og lignende:


Ved samkørsel afregnes pris med chaufføren og hver især betaler sin del. Derudover betales kr. 10,- pr. kajak på trailer til den, der trækker trailer. 


Klubben dækker økonomisk for kørsel i forbindelse med:

- Ungdomsstævner (gælder kun kørsel med
  kajaktrailer)
- øvrig klubrelateret kørsel, som på forhånd er
  aftalt med et bestyrelsesmedlem

 

Satser: for godtgørelse for kørsel betalt af klubben:


2 kr. pr. kørt km. i bil og ekstra 10 kr. pr. kajak på trailer.

Ved stævner øst for Storebælt dækkes broafgiften af klubben.