Kørsel

HKK's regler vedr. kørsel til stævner og lignende

Gældende pr. 1. august 2022

 

 Satser

  • 2 kr. pr. kørt km. i bil og
  • ekstra 10 kr. pr. kajak på trailer og tagbøjler på bilen.
  • Bestyrelsen har besluttet (august 2022) at yde et ekstraordinært kørselsgodtgørelse, på grund af de høje energipriser, for kørsel i klubregi på 1 kr. pr. km. Bilag til godtgørelsen ligger i klubhuset. Bilaget udfyldes med relevante oplysninger og afleveres til kassereren .

 

Samkørsel

Ved samkørsel afregnes pris med chaufføren og hver især betaler sin del. Det forudsættes, at alle biler er fyldt op.

Derudover betales kr. 10,- pr. kajak på trailer til den, der trækker trailer og til kørere der har kajakker på tagbøjler.

 

Kørsel betalt af klubben

Klubben dækker økonomisk for kørsel i forbindelse med:

  • Ungdomsstævner (gælder for kørsel med kajaktrailer, deltagere og hjælpere i forbindelse med stævnet, efter gældende satser, og det forudsættes, at alle biler er fyldt op)
  • Øvrig klubrelateret kørsel, som på forhånd er aftalt med et bestyrelsesmedlem
  • Ved kørsel øst for storebælt dækkes broafgift og evt. færgebillet af klubben.