Kørsel

HKK's regler vedr. kørsel til stævner og lignende

Gældende pr. 1. oktober 2023

 

 Satser

  • 2 kr. pr. kørt km i bil

 

Samkørsel

Ved samkørsel afregnes pris med chaufføren og hver især betaler sin del. Det forudsættes, at alle biler er fyldt op.

 

Trailertræk

Klubture: transport indregnes i prisen.

Stævner: Klubben betaler for udgift til trailertræk efter nedenstående model – og deltagerne 
deles om benzinudgiften til chaufførerne. Husk altid så vidt muligt at fylde bilerne op.
Trailertræk gældende for alle løb, klubkørsel og klubarrangementer. Private (lukkede) 
ture er klubben uvedkommende. 

Minimums betaling uanset km er 100,- kr.,  uanset trailerstørrelse, og uanset antal kajakker.

Den store trailer honoreres med 1 kr. ekstra pr. km, for de km, som overstiger 100 km. Ved 
kørsel i DK.
De små trailere honoreres med 0,50 kr. ekstra pr. km, for de km, som overstiger 100 km. 
Ved kørsel i DK.
Ved kørsel til udlandet, med mange km, må det vurderes, hvad der er rimeligt, og om 
turdeltagerne skal tage en del af udgiften.
Det betyder f.eks.:
At det koster ca. 100 kr. pr. trailer ved deltagelse i Havneræs i Ry, Skanderborg, Silkeborg 
og Århus.
En tur til Randers koster ca. 125,- for de små trailere og ca. 150,- for den store.
Thurø rundt i Svendborg (i alt 260 km) vil med en lille trailer koste 180,-
Klubtur til Emborg, med 4 trailere med kajakker og 1 trailer med mad koster 500,-

Download skema til godtgørelse af udgifter til trailerkørsel. Udfyld digitalt og send til kassererhkk@gmail.com. Bemærk - udfyld de relevante gule felter, godtgørelse udregnes automatisk. 

Kørsel betalt af klubben

Klubben dækker økonomisk for kørsel i forbindelse med:

  • Ungdomsstævner (gælder for kørsel med kajaktrailer, deltagere og hjælpere i forbindelse med stævnet, efter gældende satser, og det forudsættes, at alle biler er fyldt op)
  • Øvrig klubrelateret kørsel, som på forhånd er aftalt med et bestyrelsesmedlem
  • Ved kørsel øst for storebælt dækkes broafgift og evt. færgebillet af klubben.