Lån af udstyr

Retningslinjer vedr. lån af klubbens udstyr

HKK’s udstyr er primært til brug for medlemmerne, med udgangspunkt i vores daglige rovand, løbsdeltagelse og klubture til fremmed rovand.

Fuldt frigivne medlemmer af HKK kan dog, i mindre omfang, låne klubudstyr til eget brug uden for vores daglige rovand.

Med udstyr menes kajak, pagaj og kajaktrailer. Kajak og kajaktrailer skal altid bookes i Rokort, så vi ved, hvem der har udstyret og hvor det er. Medlemmet skal i øvrigt overholde klubbens sikkerhedsregler.

Planlagte aktiviteter som begyndertræning, ungdomstræning, dagskursus, interne kurser, Åbent Hus, klubture og løbsdeltagelse har fortrinsret til klubbens udstyr. Tjek derfor som det første klubbens kalender. Der kan være situationer, hvor man kan låne en kajak og pagaj, men hvor trailerne er booket.

Ved lån af udstyr, som leveres tilbage samme dag, er der ingen yderligere restriktioner. Bemærk dog forsikringsforhold, jf. nedenfor.

Hvis udstyret skal lånes i en periode udover 1 dag, skal der, i god tid forinden, spørges om tilladelse hos formanden for Materiale- og Udstyrsudvalget, som kan give tilladelse til, at udstyret kan reserveres. Ved et eventuelt afslag vil beslutningen blive taget af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Som udgangspunkt er det kajakkerne ved Bygholm sø, medlemmer kan låne. Der ligger et bredt udsnit af kajakker i 200, 300 og 400 serien. Ved behov for en 100 eller 500 kajak spørges formanden for Materiale- og Udstyrsudvalget.

Hvis en gruppe af medlemmer, til et lukket arrangement, har brug for flere kajakker end der er ved søen, spørges formanden for Materiale- og Udstyrsudvalget.

Jævnfør klubbens forsikringsforhold, så hæfter medlemmer altid for udstyr, når det bruges uden for planlagte trænings- og kursusaktiviteter. Hvis udstyr skades, vil en eventuel udgift ifm. reparation pålægges medlemmet.

Ved udlån opfordres medlemmet til at foto-dokumentere udstyrets stand, så der ikke kan blive tvivl om eventuelle skader. 

Ligesom det også påhviler medlemmet at tjekke, at en kajak er fuld funktionsdygtig før og efter lån.

 

August 2022