Opbevaring af kajakker

Regler for opbevaring af kajakker i HKK

 

Et fuldt betalende medlem, kan hvis der er plads i bådehuset, få tildelt en bådeplads til en kajak og kun én.


Der kan kun, som udgangspunkt, tildeles plads til én tur- eller kapkajak pr. medlem og således ikke havkajakker, kanoer eller andre typer både, der fylder mere end en standard turkajak.


Skulle et medlem have flere kajakker liggende, skal denne vige pladsen, hvis et andet medlem ønsker en privat kajak liggende i klubben.


Tildelingskriteriet er pt. ”først til mølle” princippet og administreres af bestyrelsen, reglen vil kunne ændres uden varsel af bestyrelsen


Hvis et medlem udmelder sig eller ikke betaler kontingent, skal vedkommendes private kajak og andet udstyr fjernes fra klubben inden 30 dage.


Bestyrelsen vil kunne dispensere fra ovenstående, hvis særlige forhold taler herfor. F.eks. hvis en roer har behov for to kajakker ifbm. træning til stævner/kurser eller lignende.

Forsikringsmæssigt dækker klubbens forsikring som udgangspunkt også tyveri eller brand af privat kajak eller udstyr, dog maksimalt til en værdi af kr. 4.500 i alt.

Medlemmer opfordres til at tegne supplerende forsikring, hvis de har større værdier liggende i klubben.