Ro-afstande på Horsens Fjord

  • Badeanstalten 2 km
  • Sundet (helt ind i bunden) 5 km
  • Husodde 6 km
  • Abetræet 8 km
  • Den Grønne Plet 10 km
  • Brakør 12 km
  • Husodde via Sundet 7 km
  • Husodde via 2 x Sundet 9 km

 

Hvis du vil se et kort over Horsens Fjord kan du klikke her: Horsens Fjord


Se i øvrigt på kortet, hvor man krydser over fra Brakøre til Vorsø - fra Vorsø til Alrø og fra Alrø til Borre Knob.


Bygholm Sø hører til Horsens Roklubs Rovand. (Ikke fremmed rovand). En runde på søen er 4 km. Man vender ud for Søvej. 


Længere end Brakør, Sydkysten og Nørrestrand er "fremmed rovand". I øvrigt må vi ikke ro i Nørrestrand i perioden 1. april - 15. juli (Vildtreservat). Når der roes i Nørrestrand, skal der bæres over fra Sundet. Det er strengt forbudt at ro igennem sluserne!


Vorsø og Vorsø Kalv er naturreservat og må ikke passeres tættere på end 200 m i perioden 1. februar. – 1. september. Det vil sige at det kun er efter 1.9. at det er muligt at ro rundt om Vorsø og dette kan kun gøres efter nøje studier af tidevands- og vandstandstabeller. Vorsø er forbundet med fastlandet (Brigsted) langs en ebbevej, som kan passeres med forsigtighed ved højvande.

Vores sikkerhedsregler foreskriver, at vi ror max. 200 m fra land (dog under hensyntagen til lavvande og muslingebanker). Når man ror Fjorden Rundt, er man i sagens natur længere end 200 m fra kysten og det er derfor også yderst vigtigt, at man ror, når det er forsvarligt og når man besidder færdighederne til det. En tur Fjorden Rundt foregår naturligvis kun i sommersæsonen. Om vinteren gælder reglen om, at man skal kunne bunde ved livet.