Sikkerhed i HKK

Sikkerhedsbestemmelser for Horsens Kajakklub.

Se skematisk oversigt: Klik her

 


Formål

Sikkerhedsbestemmelserne beskriver de sikkerhedsregler, der gælder for klubbens medlemmer samt roere, der bruger klubbens faciliteter. Ud over de for kajaksporten generelle krav, som er defineret af Dansk Kano og Kajak Forbund, er HKKs sikkerhedskrav tilpasset den enkelte roers niveau. Dette sker under hensyntagen til niveauinddeling i IPaddle Pass (IPP)


Generel information

Nye medlemmer, der ikke tidligere har roet, skal inden start på begynderholdet aflægge svømmeprøve (600 m i svømmehal). Det er roernes eget ansvar at ajourføre svømmefærdighederne. Bestyrelsen kan forlange en ny svømmeprøve, foran en af bestyrelsen godkendt person.
Alle skal inden afgang føre rokort.
Horsens Fjord må kun krydses 2 steder. Havneindsejlingen umiddelbart uden for lystbådehavnen samt mellem Borre Knob og Alrø.
Det er forbudt at ro igennem slusen i Sundet. Kajakker skal bæres over vejen ved roning i Nørrestrand.
Nydelse af alkohol i forbindelse med roning i henhold til Søsportens Sikkerhedsråd.
Bestyrelsen kan til enhver tid ophæve opnåede niveautilladelser, hvis det af sikkerhedsmæssige grunde skønnes nødvendigt.


Alder og helbredskrav
HKK optager medlemmer fra det år de fylder 12 år, undtagelsesvis yngre. Medlemmer under 14 år skal altid være ifølge med en fuldt frigivet roer.

HKK skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at ro kajak.

Sæson og udstyr

Sæson:
Ved rosæson forstås perioden fra 1. maj til 30. september.
Perioden 1. oktober til 30. april kaldes vinterroning.

Vinterroning:
I tiden fra 1. oktober til 30. april skal alle under roning være iført svømmevest.
Der skal altid være minimum 2 roere, heraf 1 der er fyldt 16 år. Erfarne roere, der er fuldt frigivet og derover, må dog ro alene.
Vinterroning på fjorden skal foregå langs kysten, og skal foregå max. 100 meter fra land, så man har mulighed for at bjærge sig selv, hvis uheldet skulle være ude.
Der må aldrig være is mellem kajak og land.
Det anbefales at medbringe ekstra tøj mm., så man er i stand til at klare sig uanset vejr og vind.
Husk at have respekt for det kolde vand!

Svømmevest:

Medlemmer der er frigivet eller derover, må ro uden svømmevest i perioden fra 1. maj til 30. september. Godkendt svømmevest skal dog altid medbringes i kajakken. Det anbefales at bruge vest i klare signalfarver.
Medlemmer under 16 år skal have forældrenes/værgens tilladelse til at ro uden vest i rosæsonen.
Begyndere, dvs. de der deltager i klubbens undervisning, skal dog bære svømmevest, indtil den nye rosæson starter det efterfølgende år.

Medlemmer skal efter den første sæson erhverve egen svømmevest.

Materiel:
Alt hårdt materiel (kajakker og pagajer) skal være forsynet med klubmærke, også privat materiel.
Medlemmer skal efter den 2. sæson erhverve egen pagaj.
Kajakker og andet materiel kan af bestyrelsen erklæres for uforsvarligt og må herefter først tages i brug efter bestyrelsens godkendelse, dette gælder også privat udstyr.
Det anbefales, at kajakken er forsynet med skot. Alternativt bør man medbringe øsekar for at lette tømning og bjærgning af kajak.

Definitioner og prøver

Svømmeprøven består i - på dybt vand - at svømme 600 meter, uden pause.

Makkerredningsprøve består i – på dybt vand – at kæntre båden, entre på korrekt vis, med hjælp fra makker, ligeledes at hjælpe kæntret makker med ovenstående.

Bjærgningsprøve består i – på uroligt og dybt vand – at kæntre båden, iføre sig svømmevest, bjærge båden ca. 200 m og tømme den, når man igen kan bunde

IPP – IPaddle Pass: bygger på EPP (European Paddle Pass), der er en europæisk vedtaget standard for uddannelse af roere. IPP navnet benyttes for de danske licenser.