Sikkerhed i HKK

Sikkerhedsregler for Horsens Kajakklub.

 

Det er vigtigt, at alle til enhver tid overholder de gældende sikkerhedsregler i Horsens Kajakklub.

Samtidig forventes det, at roere i Horsens Kajakklub altid bruger deres sunde fornuft og kender egne begrænsninger og handler derefter. 

Nedenfor kan du læse om retningslinierne, når du er på vandet. Vore sikkerhedsregler omhandler følgende emner:

 • §1: Formål og gyldighed
 • §2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
 • §2.1 Rovand
 • §2.2 Roning i dagligt rovand
 • §2.3 Roning i andre farvande
 • §3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning
 • §3.1 Roning under instruktion
 • §3.2 Roning i vinterhalvåret
 • §3.3 Roning efter solnedgang
 • §3.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik
 • §3.5 Roning med gæster
 • §3.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme
 • §3.7 Roning med børn og unge
 • §4 Frigivelser og rettigheder
 • §5 Sikkerhedsarbejdet i klubben

Sikkerhedsregler

Gældende pr. 1. juli 2020 (ingen ændringer pr. febr. 2023)

§1: Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Horsens Kajakklub.

Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser. Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på hav, søer og åer som sker til og/eller fra klubbens anlæg og klubbens arrangementer, herunder klubture hvor klubbens udstyr anvendes.

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbens medlemmer og dens gæster.

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og modsvarer de forhold, under hvilke roningen foregår.

Der henvises i øvrigt til Horsens Kajakklubs frigivelsesregler – se bilag (Regler for roere i Horsens Kajakklub).

§2.1 Rovand

Klubbens daglige rovand for frigivne roere er nordkysten af Horsens fjord ud til Brakør samt Bygholm sø i en afstand af 200 m fra kysten. Vand ud over denne afstand er åbent vand.

Klubbens andre farvande for fuldt frigivne roere er Horsens fjord langs nordkysten til Alrø Dæmningen via Sondrup Strand og langs sydkysten til Snaptun, åen til Bygholm samt Nørrestrand (uden for fredningsperioden som er 1. april til og med 15. juli).

Horsens Fjord må kun krydses 2 steder. Havneindsejlingen umiddelbart uden for lystbådehavnen samt mellem Alrø og Borre Knob. Alrø nås via Brakør – Vorsø (se kort i klubben).

Det er forbudt at ro igennem slusen i Sundet. Kajakker skal bæres over vejen ved roning i Nørrestrand.

Klubbens øvrige farvande er alle sejlbare danske søer og åer i en afstand af indtil 200 m fra bredden.

§2.2 Roning i dagligt rovand

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Inden roning skal roeren:

 • kende vejrudsigten for turen,
 • kende vandstand/tidevand,
 • skrive sig ind i klubbens rokort.
 • Roning i tåget vejr uden landkending er ikke tilladt.
 • Under roningen skal roeren:
 • bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold
 • medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser, samt
 • medbringe relevant forplejning på længere ture
 • evt. medbringe ekstra tøj og mobiltelefon
 • Nydelse af alkohol i forbindelse med roning i henhold til Søsportens Sikkerhedsråd.
 • Efter roningen skal roeren:
 • skrive sig ud i klubbens rokort, gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel, samt
 • indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til bestyrelsen.
 • Sikkerhedsmæssige hændelser kan både være nær-ved ulykker, ikke mærkede fiskenet, miljøforurening m.v. Telefonnummer til miljømyndigheder findes på opslagstavle i klubben.

§2.3 Roning i andre farvande

 • Ved roning i andre farvande end det daglige rovand skal roeren desuden
 • medbringe det nødvendige sikkerhedsudstyr så som ”spraydeck” (overtræk), kort og telefon (i vandtæt etui – på kroppen eller i lomme på vesten) og evt. ekstra tøj.
 • have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af f.eks. havnemole, skrænter eller klipper.
 • have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.
 • Ved klubbens roning i grupper uden for klubbens farvande skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, hvis anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige egne færdigheder.
 • Kajakken skal være forsynet med skot eller opdriftsmiddel . Det anbefales desuden at medbringe øsekar for at lette tømning og bjærgning af kajak.

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

§3.1 Roning under instruktion

 • Ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr i form af et folietæppe.
 • Begyndere, dvs. de der deltager i klubbens undervisning, skal bære svømmevest. Instruktion af ikke-frigivne må kun ske i dagligt rovand.

§3.2 Roning i vinterhalvåret

 • Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april. Vinterroning uden ledsagelse forudsætter, at roeren er fuldt frigivet. For øvrige frigivelsesniveauer – se bilag.
 • Ved vinterroning skal der roes så tæt på land, at man kan bunde ved livet. Ved Sundet og ved havneindsejlingen foretages kortest muligt kryds.
 • Der må aldrig være is mellem kajak og land.
 • Ved vinterroning skal der bæres svømmevest. Derudover anbefales det, at roeren medbringer et komplet sæt skiftetøj, folietæppe, tilgængelig mobiltelefon samt relevant forplejning.
 • Kajakken skal være forsynet med skot eller opdriftsmiddel.

Er man i tvivl om sin balanceevne og erfaring i valgte kajak, så gå en type ned. Anbefalinger omkring vinterroning:

 • Ro helst sammen med andre (også selvom du er fuldt frigivet)
 • Tænk over ikke at ro langt væk hjemmefra
 • Overvej at benytte våddragt, da en sådan er ekstra sikkerhed
 • Aftal med dine rokammerater, hvorledes I vil udføre makkerredning, hvis uheldet er ude
 • Sørg for at din svømmevest og øvrige udstyr er i god stand
 • Tjek vejrudsigten forud for turen
 • Er du i tvivl om forholdene, så bliv på land
§3.3 Roning efter solnedgang
 • Som udgangspunkt er roning kun tilladt imellem DMIs officielle solopgangs- og solnedgangstider.
 • Roning efter solnedgang (mørkeroning) kan kun finde sted ved specielle arrangementer godkendt af bestyrelsen.
 • Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk. Ved mørkeroning skal roeren altid bære vest.
§3.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik
 • Roning i og forbi havne og kryds af sejlrender med væsentlig erhvervstrafik må kun ske under ledsagelse af fuldt frigivet roer.
 • Horsens Fjord må kun krydses 2 steder. Havneindsejlingen umiddelbart uden for lystbådehavnen samt mellem Alrø og Borre Knob - Alrø nås via Brakør – Vorsø (se kort i klubben).

§3.5 Roning med gæster

 • HKK medlemmer, som er fuldt frigivet, må i sommersæsonen (1. maj – 31.september) tage en uøvet gæsteroer med på vandet, når vind og vejr tillader det.
  Gæsten registreres i Rokort som GÆST.
  Gæsten må tages med til Husodde via Sundet - vurder, om formen er til det.
  Husk at sikre dig - ved at spørge ind - at gæsten kan svømme minimum 300 m.

 • HKK medlemmer, som er fuldt frigivet, må tage øvede gæsteroere (som er frigivet fra anden klub) med på vandet i HKK kajakker.
  Gæsterne registreres i Rokort som GÆST.

 • Er der ønsker om ture med gæster, som rækker udover dette, kontakt da en fra bestyrelsen.

Ved offentlige arrangementer forefindes en ”gæsteliste” hvor gæsteroerens navn samt et kontakt-telefonnummer noteres.

§3.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme

HKK skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kajak. Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at ro kajak.

Ved roning i gruppe skal roeren sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

§3.7 Roning med børn og unge

HKK optager medlemmer fra det år, de fylder 12 år, undtagelsesvis yngre.

Børn og unge under 14 år skal:

 • være i stand til at svømme mindst 600 meter
 • altid ro sammen med fuldt frigivet roer over 18 år
 • Bære vest under roning hele året

For at opnå roerniveauet Frigivet skal ungdomsmedlemmet:

 • fylde 14 år samme år
 • bestå IPP2 prøver
 • have roet min. 100 km

For at opnå roerniveauet Fuldt Frigivet skal ungdomsmedlemmet:

 • Fylde 14 år samme år
 • bestå IPP2 prøver
 • deltage i sikkerhedsdagen
 • have roet 500 km
 • have roet i fremmed rovand
 • have forældres/værges underskrift

Forældreunderskriften giver ungdomsmedlemmet samme rettigheder som et fuldt frigivet voksenmedlem, med enkelte undtagelser;

 • Der skal gives særlig tilladelse til vinterroning
 • Der skal gives særlig tilladelse til at ungdomsmedlemmet må ledsage andet ungdomsmedlem, uden følgeskab af fuldt frigivet voksen roer.
 • Andet ungdomsmedlem skal fylde 14 år samme år og ungdomsmedlemmets forældre/værge skal ligeledes give tilladelse.

Ungdomsudvalget og/eller bestyrelsen skal godkende alle ovenstående tilladelser og kan til enhver tid ophæve ovenstående tilladelser.

§4 Frigivelser og rettigheder

Fremgår af bilag - HKKs rettighedsniveau samt til de gældende betingelser for frigivelse iht. kursusprogram for begyndere.

§5 Sikkerhedsarbejdet i klubben

Sikkerhedsarbejdet i klubben varetages af klubbens bestyrelse. Træningsudvalget skal sikre, at der instrueres i reglerne ved klubbens kurser samt at reglerne overholdes.

Ungdomsudvalget sikrer, at der instrueres i sikkerhedsreglerne overfor ungdomsroere og deres værger, samt at reglerne overholdes.

Sikkerhedsarbejdet omfatter:

 • At foretage ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser ved behov herfor
 • At overvåge at klubbens frigivelser lever op til kravene
 • At klubbens instruktører, trænere og turledere og andre, der virker for klubben, har den nødvendige sikkerhedsmæssige viden og færdigheder
 • At anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres svømmefærdigheder
 • At alle både der tilhører klubben eller opbevares i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og mærket efter klubbens standarder
 • At alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
 • At ulykker og nærved-ulykker indberettes til DKFs ulykkesdatabase

Download sikkerhedsreglerne som pdf...

Download materiale fra Sikkerhedsdag som pdf...

Bilag vedr. rettighedsniveau i Horsens Kajakklub

 

Når vi afvikler Åbent Hus eller andre sociale arrangementer - eller tager en gæsteroer med på vandet/prøvemedlemmer på Ungdomsholdet - skal vi bede deltagerne udfylde denne blanket og samtidig henvise til følgende Sikkerhedsinstruks:

Gæsteroer ved HKK arrangement

Sikkerhedsinstruks

Kopier af disse findes i holder i køkkenet.

 

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så kan du støtte Horsens Kajakklub med 6 øre, hver gang du tanker en liter benzin eller diesel. Det koster ikke dig ekstra – OK betaler hele beløbet.

Støt med el fra OK

Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel, du tanker.

Støt med OK Mobil

Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin eller diesel, du tanker.

Støt Horsens Kajakklub på www.ok.dk/lokalsporten