Husregler

Alle medlemmer skal medvirke til, at klubhuset og udearealet holdes pænt, rent og i god stand. Klubben betaler for, at der bliver gjort rent en gang om ugen, men almindelig rengøring efter sig selv påhviler hver enkelt.
Klubhuset kan kun benyttes til klubrelaterede aktiviteter.
Alle skal efterleve almindelig og god omgangsform-/tone.
Henstillinger fra bestyrelsen skal i øvrigt efterkommes.

Indearealer

 

 Klublokale

 • Borde, stole og sofaarrangement stilles på plads efter brug.
 • Kajakudstyr så som delbare pagajer og tasker til pagajer må IKKE lægges på bordene og hører ikke til i klublokalet. Tasker til pagajer kan lægges i omklædningsrum. Pagajer og andet udstyr lægges udenfor.
 • Information fra bestyrelse og udvalg kan ses/læses på opslagstavler.
 • Førstehjælpskasse forefindes bagerst i lokalet. Se skilt på skab.
 • Nøglebrik er personlig og må ikke udlånes eller lægges på et tilgængeligt sted.
 • Firbenede gæster (hunde/katte) er velkomne, men skal opholde sig udendørs pga. allergi-gener.
 • Når du forlader kajakklubben, skal alle vinduer være lukket og døre/skydedøre være låst. Lyset skal være slukket - også på toiletterne. Pc’en skal ikke slukkes.

 Køkken

 • Husk at vaske glas og kopper af efter brug.
 • Den, der tager det sidste stykke kage, vasker kagebakken af.
 • Hvis du har madvarer opbevaret i køleskabet, så husk at rydde op og smid gamle madvarer ud.
 • Tøm affaldsposen efter behov.
 • Øl og sodvand kan købes til klubpriser – Du kan betale via MobilePay. Priser og MobilePay står angivet på køleskabet.
 • Kaffe og te er gratis.
 • Husk at slukke kaffemaskinen efter brug.
 • OBS - el-radiatoren må ikke tildækkes.
 • Forlad køkkenet ryddeliget.

 Træningslokale

 • Ryd op efter træning og stil træningsudstyr på plads.
 • Rengør træningsudstyr efter brug med sprit og aftørring.
 • Ergometer ”pagaj” skal lægges på langs med ergometeret, således man kan komme forbi.

Omklædningsrum

 • Privat udstyr så som vest og pagaj opbevares i pagajrum – ikke i omklædningsrum.
 • Det er ikke ok, at tage lange bade på en træningsaften, da der er begrænset med varmt vand.
 • Skrab gulvet for vand om nødvendig.
 • Forlad rummet som du gerne selv vil modtage det.
 • Husk at lukke vinduer, hvis du er sidste M/K.

Toiletter

 • Forlad toilettet som du gerne selv vil modtage det.
 • Fyld gerne op med toiletpapir, står på hylden over første toilet.
 • Ekstra hånd-aftørringspapir står ligeledes på hylden over første toilet.

Pagajrum

 • Her opbevares pagajer, veste og rotøj. Afdryppes udenfor og inden ophæng.
 • Klude til aftørring af kajak hænges til tørre på klemmerne efter brug.
 • Husk at låse efter dig. Bemærk – døren til pagajrum har tre-punkts-lås. Dvs. når du har lukket døren, skal du efterfølgende holde nøglebrikken på låsen og samtidig vippe håndtaget opad. Så vil du både kunne se og høre, at låsen låser. Tjek for en sikkerheds skyld efter, at du ikke er kommet til at låse op i stedet.

 

Udearealer

 

Bådehuset

 • Her opbevares klubbens kajakker og enkelte private trækajakker og pagajer. Der kan vælges imellem: Tour, kap og to’er.
 • Alle kajakker har en fast plads. Kan aflæses på navneseddel over kajakken.
 • Læg altid kajakken på sin plads efter brug i rengjort stand.
 • Husk at låse efter dig. Bemærk – døren til bådehuset har tre-punkts-lås. Dvs. når du har lukket døren, skal du efterfølgende holde nøglebrikken på låsen og samtidig vippe håndtaget opad. Så vil du både kunne se og høre, at låsen låser. Tjek for en sikkerheds skyld efter, at du ikke er kommet til at låse op i stedet.

Containere

 • Her opbevares hovedsageligt private kajakker.
 • Har du et ønske om opbevaring af en privat kajak, kontakt Husudvalget.
 • Containeren til venstre indeholder ekstra sikre kajakker til leg og entringsøvelser samt ekstra borde og stole, telt mv.

Værksted

 • Det er kun bestyrelsen samt Husudvalget, der har adgang hertil.
 • Her opbevares værktøj og diverse reparationsmaterialer.
 • Samt grill og ekstra køleskab.

Trailere

 • Klubben ejer to trailere – en lille trailer til seks kajakker og en større til tolv kajakker.
 • Alle medlemmer har mulighed for at låne en trailer til transport af kajak/kajakker til andet rovand.
 • Trailerne kan bookes i Rokort.
 • Man skal være opmærksom på, at kørsel til stævner har første prioritet, se regler herom.

Broer

 • Broen er ejet af Horsens Kommune og alle borgere har lov til at opholde sig på broen. Kajakklubben har dog fortrinsret.
 • Henvend dig til Husudvalget, hvis du opdager slid eller andre former for uregelmæssigheder på broen.

Parkering

 • Biler parkeres på p-pladsen bag ved bådehuset. OBS -P-arealet ejes af skolen, men vi kan frit parkere uden for skoletiden.
 • Ved af- og pålæsning til diverse arrangementer må der parkeres bagved klubhuset.
 • Cykler, knallerter og motorcykler parkeres bagved klubhuset – undgå parkering foran kajakrummet, hvor ungdommens kajakker ligger.

Borde og bænke

 • Skal friholdes fra kajakudstyr.

En tur på vandet indebærer

Før

 • Rokort - din sikkerhed. Det er meget vigtigt, at du skriver dig ind i Rokort og angiver, hvilken rute du har planlagt. Skulle der ske et uheld på vandet, kan vi lettere finde dig, hvis vi kender din rute.
 • Alle klubbens kajakker kan frit benyttes. Kapbåde når man er fuldt frigivet. Dog kan frigivet roer opnå tilladelse til at ro kapbåd i dagligt ro-område, når der er udvist rimelig sikkerhed ved roning i kapbåd.
 • Veste/pagajer kan frit benyttes og befinder sig i pagajrummet. Læs mere under anskaffelse.
 • VIGTIGT - Husk at låse forsvarligt efter dig (gælder klubhus, pagajrum, bådehus og containere)

Efter

 • Kajakken skylles og tørres og lægges på plads. Låg til skottet lægges i bunden af kajakken.
 • Veste/pagajer skylles og hænges på plads i pagajrummet.
 • Klubpagajer i brug skal lægges på græsset – ikke på fliserne.
 • Afdrypning: I sæsonen, hvor borde og bænke benyttes, skal pagajer, veste og overtræk lægges andetsteds. Afdryppes på evt. stativ (gammel flagstang).
 • HUSK at få alt udstyr på plads.
 • HUSK at udskrive dig i Rokort, således andre kan se, at du er kommet godt hjem.
 • Skader på kajakker SKAL registreres i Rokort og meddeles til Husudvalget. Samtidig skal der hænges et skadesskilt på kajakken.

 

Diverse

Anskaffelser

 • Efter et års medlemsskab skal man anskaffe egen vest.
 • Efter to års medlemsskab skal man anskaffe egen pagaj.
 • Privat udstyr er man selv ansvarlig for er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og forsynet med navn.

Hvis du som privatperson låner en kajak

Låner man klubbens kajakker ud over 1 dag, SKAL man søge tilladelse hos formanden/næstformanden. Bortkommet eller skadet klubmateriel SKAL erstattes og meldes straks til Husudvalget efter hjemkomst. Læs særskilt omkring forsikringsforhold.

Forsikringer og skader på materiel

Læs herom ved at klikke her.

 

Opdateret juni 2021