Ordensreglement for Horsens Kajakklub

Ordensreglement for Horsens Kajakklub 
Generelle regler:

 

Det påhviler et hvert medlem at medvirke til, at klubhuset holdes pænt, rent og i god stand, samt at færdes på en sådan måde, at han/hun ikke støder an mod almindelige omgangsformer. Det påhviler bestyrelsen i fornødent omfang at udpege rengørings- og istandsættelseshold. Henstillinger fra bestyrelsen skal i øvrigt efterkommes.
Specielle regler:
Hvis der ikke er andre medlemmer i klubben, når man ror ud, skal huset aflåses.
Opbevaring af værdigenstande i klubhuset under roning er på eget ansvar.
Bortkommet klubmateriel skal erstattes. Skader på eller bortkommet klubmateriel skal straks meldes til husforvalteren.
Efter roning lægges bådene på bukkene, båd og pagaj rengøres og sædet vendes. Båd, pagaj, og svømmevest lægges på plads.
Efter roning føres kilometertallet ind i rokortet.
Klubbens både kan frit benyttes, kapbåde dog kun, når tilladelse hertil er opnået. 
Nøgler er personlige og må ikke udlånes eller henlægges på et tilgængeligt sted.